Ấm đựng xì dầu

D2.1

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

D2.101

0.25 L

thép không gỉ

CALL

D2.102

0.50 L

thép không gỉ

CALL

D2.103

1.00 L

thép không gỉ

CALL