Bình cafe inox có vòi, Kinhoo

DNH5.10

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

131012C

Bình café inox có vòi

12oz, 0.3 lit

CALL

131020C

Bình café inox có vòi

20oz, 0.6 lit

CALL

131032C

Bình café inox có vòi

32oz, 1.0 lit

CALL

131048C

Bình café inox có vòi

48oz, 1.5 lit

CALL

131064C

Bình café inox có vòi

64oz, 1.8 lit

CALL