Bình trà có nắp, Kinhoo

DNH5.15

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

19307M

Bình trà có nắp

0.7 lit

CALL

19310M

Bình trà có nắp

1.0 lit

CALL

19315M

Bình trà có nắp

1.5 lit

CALL