Bình trà inox có vòi, Kinhoo

DNH5.09

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

130032

Bình trà inox có vòi

32oz, 1.0 lit

CALL

130048

Bình trà inox có vòi

48oz, 1.5 lit

CALL

130070

Bình trà inox có vòi

70oz, 2.0 lit

CALL