Bộ muối tiêu 4, Kinhoo

D2.29

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

131004X

Bộ gia vị 4

L110mm, H185mm

CALL