Dụng cụ để muối, tiêu có 1 lỗ, 4 lỗ Sunnex

D2.7

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

MX277

0.15 l

thép không gỉ

CALL