Dụng cụ để muối, tiêu có lỗ tròn to Sunnex

D2.4

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

M9212/C

0.15 l

thép không gỉ

CALL