Dụng cụ để muối, tiêu không có lỗ Sunnex

D2.6

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

M9212/D

0.15 l

thép không gỉ

CALL