Hộp đựng thực phẩm cách nhiệt, Kinhoo

DNH8.01

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

60004

Hộp đựng TP cách nhiệt

650x450x210mm/ 20l

CALL

60005

Hộp đựng TP cách nhiệt

650x450x250mm/ 25l

CALL

60006

Hộp đựng TP cách nhiệt

650x450x300mm/ 30l

CALL

60007

Hộp đựng TP cách nhiệt

720x360x380mm/ 40l

CALL

60008

Hộp đựng TP cách nhiệt

720x450x380mm/ 80l

CALL

60004T

Hộp đựng TP cách nhiệt

630x430x190mm

CALL