Khay đôi để dụng cụ bộ muối tiêu ,gia vị Kinhoo

D2.9

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

130030VX

0.15x2 l

thép không gỉ

CALL