Khay đôi để dụng cụ bộ muối tiêu ,gia vị lỗ Kinhoo

D2.10

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã số

Kích thước

     Đặc điểm

Giá

13002SPX

0.15x2 l

thép không gỉ

CALL