Khay thực phẩm inox 1/1, Kinhoo

DNH6.15

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1125A

Khay TP inox 1/1

530x325x65 mm

CALL

1104A

Khay TP inox 1/1

530x325x100 mm

CALL

1106A

Khay TP inox 1/1

530x325x150 mm

CALL

1108A

Khay TP inox 1/1

530x325x200 mm

CALL

1125AQ

Khay TP inox 1/1

530x325x65 mm

CALL

1104AQ

Khay TP inox 1/1

530x325x100 mm

CALL

1106AQ

Khay TP inox 1/1

530x325x150 mm

CALL

1108AQ

Khay TP inox 1/1

530x325x200 mm

CALL