Khay thực phẩm inox 1/2, Kinhoo

DNH6.14

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1225A

Khay TP inox 1/2

325x265x65 mm

CALL

1204A

Khay TP inox 1/2

325x265x100 mm

CALL

1206A

Khay TP inox 1/2

325x265x150 mm

CALL

1208A

Khay TP inox 1/2

325x265x200 mm

CALL

1225AQ

Khay TP inox 1/2

325x265x65 mm

CALL

1204AQ

Khay TP inox 1/2

325x265x100 mm

CALL

1206AQ

Khay TP inox 1/2

325x265x150 mm

CALL

1208AQ

Khay TP inox 1/2

325x265x200 mm

CALL