Khay thực phẩm inox 1/3, Kinhoo

DNH6.13

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1325A

Khay TP inox 1/3

325x176x65 mm

CALL

1304A

Khay TP inox 1/3

325x176x100 mm

CALL

1306A

Khay TP inox 1/3

325x176x150 mm

CALL

1308A

Khay TP inox 1/3

325x176x200 mm

CALL

1325AQ

Khay TP inox 1/3

325x176x65 mm

CALL

1304AQ

Khay TP inox 1/3

325x176x100 mm

CALL

1306AQ

Khay TP inox 1/3

325x176x150 mm

CALL

1308AQ

Khay TP inox 1/3

325x176x200 mm

CALL