Khay thực phẩm inox 1/4, Kinhoo

DNH6.12

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1425A

Khay TP inox 1/4

265x162x65 mm

CALL

1404A

Khay TP inox 1/4

265x162x100 mm

CALL

1406A

Khay TP inox 1/4

265x162x150 mm

CALL

1425AQ

Khay TP inox 1/4

265x162x65 mm

CALL

1404AQ

Khay TP inox 1/4

265x162x100 mm

CALL

1406AQ

Khay TP inox 1/4

265x162x150 mm

CALL