Khay thực phẩm inox 1/6, Kinhoo

DNH6.11

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1625A

Khay TP inox 1/6

176x162x65 mm

CALL

1604A

Khay TP inox 1/6

176x162x100 mm

CALL

1606A

Khay TP inox 1/6

176x162x150 mm

CALL

1625AQ

Khay TP inox 1/6

176x162x65 mm

CALL

1604AQ

Khay TP inox 1/6

176x162x100 mm

CALL

1606AQ

Khay TP inox 1/6

176x162x150 mm

CALL