Khay thực phẩm inox 1/9, Kinhoo

DNH6.10

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1925A

Khay TP inox 1/9

176x108x65 mm

CALL

1904A

Khay TP inox 1/9

176x108x100 mm

CALL

1906A

Khay TP inox 1/9

176x108x150 mm

CALL

1925AQ

Khay TP inox 1/9

176x108x65 mm

CALL

1904AQ

Khay TP inox 1/9

176x108x100 mm

CALL

1906AQ

Khay TP inox 1/9

176x108x150 mm

CALL