Khay thực phẩm inox 2/1, Kinhoo

DNH6.09

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1001AE

Khay TP inox 2/1

650x530x20 mm

CALL

1015AE

Khay TP inox 2/1

650x530x40 mm

CALL

1025AE

Khay TP inox 2/1

650x530x65 mm

CALL

1004AE

Khay TP inox 2/1

650x530x100 mm

CALL

1006AE

Khay TP inox 2/1

650x530x150 mm

CALL

1008AE

Khay TP inox 2/1

650x530x200 mm

CALL