Khay thực phẩm inox 2/4, Kinhoo

DNH6.07

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

14201AE

Khay TP inox 2/4

530x162x20 mm

CALL

14215AE

Khay TP inox 2/4

530x162x40 mm

CALL

14225AE

Khay TP inox 2/4

530x162x65 mm

CALL

14204AE

Khay TP inox 2/4

530x162x100 mm

CALL

14206AE

Khay TP inox 2/4

530x162x150 mm

CALL