Khay thực phẩm lỗ 1/1, Kinhoo

DNH6.04

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1101AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x20 mm

CALL

1115AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x40 mm

CALL

1125AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x65 mm

CALL

1104AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x100 mm

CALL

1106AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x150 mm

CALL

1108AEP

Khay lỗ 1/1

530x325x200 mm

CALL