Khay Thực phẩm lỗ 1/2, Kinhoo

DNH6.02

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1201AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x20 mm

CALL

1215AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x40 mm

CALL

1225AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x65 mm

CALL

1204AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x100 mm

CALL

1206AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x150 mm

CALL

1208AEP

Khay lỗ 1/2

325x265x200 mm

CALL