Khay thực phẩm lỗ 1/3, Kinhoo

DNH6.01

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1301AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x20 mm

CALL

1315AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x40 mm

CALL

1325AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x65 mm

CALL

1304AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x100 mm

CALL

1306AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x150 mm

CALL

1308AEP

Khay lỗ 1/3

325x176x200 mm

CALL