Khay thực phẩm lỗ 2/1, Kinhoo

DNH6.05

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1001AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x20 mm

CALL

1015AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x40 mm

CALL

1025AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x65 mm

CALL

1004AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x100 mm

CALL

1006AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x150 mm

CALL

1008AEP

Khay lỗ 2/1

650x530x200 mm

CALL