Khay thực phẩm lỗ 2/3, Kinhoo

DNH6.03

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

13201AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x20 mm

CALL

13215AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x40 mm

CALL

13225AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x65 mm

CALL

13204AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x100 mm

CALL

13206AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x150 mm

CALL

13208AEP

Khay lỗ 2/3

353x325x200 mm

CALL