Lọ muối tiêu thấp, Kinhoo

D2.22

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

13005A

Lọ tiêu muối lỗ nhỏ

F55mm, H80mm

CALL

13005B

Lọ tiêu muối lỗ to

F55mm, H80mm

CALL

13005C

Lọ tiêu muối lưới

F55mm, H80mm

CALL