Lọ tương, dầu Kinhoo

D2.20

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

13002OV

Lọ tương dầu

F42mm, H140mm

CALL