Nắp khay thực phẩm inox hiệu Kinhoo

DNH6.06

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

1001CE

Nắp khay 2/1

650x530 mm

CALL

1101CE

Nắp khay 1/1

530x325 mm

CALL

1201CE

Nắp khay 1/2

325x265 mm

CALL

1301CE

Nắp khay 1/3

325x176 mm

CALL

1401CE

Nắp khay 1/4

265x162 mm

CALL

1601CE

Nắp khay 1/6

176x162 mm

CALL

1901CE

Nắp khay 1/9

176x108 mm

CALL

1121CE

Nắp khay 1/12

132x108 mm

CALL

1321CE

Nắp khay 2/3

353x325 mm

CALL

1421CE

Nắp khay 2/4

530x162 mm

CALL