Phích trà nóng, Kinhoo

DNH5.13

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

19235S

Phích trà nóng

3.5 lit

CALL

19240S

Phích trà nóng

4.0 lit

CALL

19250S

Phích trà nóng

5.0 lit

CALL