Ruột gối trang trí

TT!

THÔNG TIN CHI TIẾT
Size: 40*40cm

DuPont cotton, high grade poly fabric