Thùng đựng nước uống nhựa có vòi, Kinhoo

DNH8.01

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

60009

Thùng đựng nước uống

400x280x430mm/ 7.5l

CALL

60010

Thùng đựng nước uống

400x280x480mm/ 10l

CALL

60011

Thùng đựng nước uống

460x300x500mm/ 20l

CALL

60012

Thùng đựng nước uống

500x400x350mm/ 35l

CALL

60013

Thùng đựng nước uống

560x420x620mm/ 65l

CALL

60014

Thùng đựng nước uống

450x450x600mm/ 45l

CALL

60015

Thùng đựng nước uống

560x420x620mm/ 65l

CALL