Xe đầy đĩa, Kinhoo

DNH8.06

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

6000IDT

Xe đẩy chở đĩa

970x720x800 mm

CALL